Uzależnienie od narkotyków

Uzależnienie stanowi obsesyjne, niekontrolowane i często szkodliwe przywiązanie do danej czynności, danego zachowania czy określonej substancji. Ludzie mogą uzależniać się od różnych rzeczy, ale najczęściej dzieje się tak w wypadku narkotyków, hazardu, alkoholu, internetu, nikotyny i jedzenia. Według danych NHS obecnie dwa miliony ludzi w UK boryka się z uzależnieniem.

Celem hipnozy jest sięgnięcie do źródła problemu poprzez wywołanie u pacjenta stanu zwiększonej świadomości. W stanie relaksacji pacjent jest bardziej podatny na sugestie i pomysły, które są zgodne z jego celami. Dzięki temu hipnoterapeuta może proponować rozwiązania dotyczące substancji bądź czynności, od których uzależniony jest pacjent, aby pomóc mu odzyskać kontrolę nad nałogiem. Hipnoterapeuta zapewnia wsparcie i wskazówki potrzebne do zmodyfikowania zakorzenionych wzorców zachowań.